เนื้อหา

เลขศาสตร์ 60-69

เลขศาสตร์ เป็น พยากรณ์ศาสตร์ว่าด้วยตัวเลข พยากรณ์เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่นๆ ที่ยึดถือ โดยวิเคราะห์ตามหลักโหราเลขศาสตร์ รวมค่าตัวเลข หรือแทนตัวอักษรด้วยตัวเลข แล้วรวมผล ซึ่งจะได้ตัวเลขผลรวมมีค่าระหว่าง ๑ - ๑๐๐ ตัวเลขผลรวมแต่ละตัวจะมีดาวประจำและมีกำลังของดาวแฝงอยู่ อาจดีหรือร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ครอบครอง

 

ตัวอย่างเลขศาสตร์และความหมาย

หมายเลข
ความหมาย
หมายเลข 60 เลขแห่งศิลป์ รักความสวยงามและความเพ้อฝัน บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 60 มักจะล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝัน มีส่วนโน้มเอียงไปในทางวิญญาณ และโลกของโอปปาติกะเป็นคนรักความสวยงาม อารมณ์ประณีต ชอบความเป็นอยู่อย่างโอ่อ่าและเพ้อฝัน ด้วยอิทธิพลเลข 6 ของดาวศุกร์
หมายเลข 61 เลข 1 ดาวอาทิตย์ กับเลข 6 ดาวศุกร์รวมกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ มีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งหลงระเริงไปกับแสงสี แต่บางขณะเหมือนคนอมทุกข์ สันโดษหนีสังคม ชีวิตมักจะมีมุมหักเหได้ง่าย ชอบทำตัวหยิ่งจนคนไม่ชอบหน้า จนบางครั้งวงสังคมไม่ยอมรับ ระวังบั้นปลาย มักจะถูกเบียดเบียน ประสบแต่ความทุกข์ และอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ
หมายเลข 62 เลขดีด้านมีคนคอยอุปถัมภ์ มิตรมาก เสน่ห์ของบุรุษ เลขรวมกันได้ 8 เป็นเลขพระราหู ชอบปล่อยตัวปล่อยใจล่องลอย หากลุ่มหลงสิ่งใดแล้วมักไม่มีสติยับยั้ง มัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่ายและท้ายที่สุด คือความหายนะ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของเลข 62 เป็นเลขดีในด้านมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีมิตรสหายมากถ้าเป็นบุรุษมักจะเป็นที่โปรดปรานของเพศตรงข้าม
หมายเลข 63 เสน่ห์ดึงดูด ความสมหวัง และความสำเร็จ เป็นเลขแห่งดาวคู่มิตรที่มีเสน่ห์ บ่งบอกถึงความรักสมหวังหวานชื่น บุคคลใต้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมิตรสหายมาก ผู้มีเงินทองไม่ขาดมือ เพราะความขยันหาเงิน เลข 63 บวกกันได้เลข 9 ในชีวิตจะได้รับความสำเร็จ
หมายเลข 64 ความรุ่งเรือง ความสุข และการแสวงหา ดาวศุกร์และดาวพุธส่งเสริมให้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข มีโชคมีวาสนา ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย เลข 64 เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ชอบคิดเพ้อฝัน มักใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย เลข 64 จะทำให้ชีวิตพบความสำเร็จ มีความสุข มีความราบรื่นแห่งชีวิต
หมายเลข 65 ดาวพฤหัสบดี หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับ ๆ เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรักบุคคลใต้อิทธิพล เลข 65 จะเป็นนักรักตัวฉกาจ
หมายเลข ุ66 รวมกันได้ 12 ซึ่งเป็นกำลังดาวของพระราหู เป็นคนที่รักอย่างลุ่มหลง เป็นคนที่หลงมัวเมาได้ง่าย ขาดการพิจารณาไตร่ตรองอะไรให้รอบคอบรักอะไรก็มักจะทุ่มเทให้ทั้งตัว ถือเป็นเลขอันตราย ต้องระมัดระวังให้มาก
หมายเลข 67 เป็นเลขแห่ง ความผิดหวัง ทุกข์เศร้า เพราะดาวเสาร์รวมกับดาวศุกร์ได้เลข 13 เป็นเลขไม่ดี มองดูเป็นเลขครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายก็ไม่เชิง มีทั้งทุกข์และอุปสรรคมารวมกัน ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมาย จะผิดหวังในความรัก ครอบครัวแตกร้าว เป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรง จะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิต
หมายเลข 68 มัวเมาในอุดมคติ หลงใหลกับอบายมุข เป็นเลขที่แสดงการมีศรัทธาลุ่มหลง บ้าคลั่งในศาสนา หลงตัวเอง หลงในสังคม ชอบทำตัวให้เด่น
หมายเลข 69 เป็นเลขที่แสดงความใจอ่อน ชอบเพ้อฝัน ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้อื่นได้ง่าย แต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์

กลับไป (50-59) <<  หน้าปัจจุบัน ความหมายเลขศาสตร์ 60-69 >> ถัดไป (70-79)

[0-9]:::[10-19]:::[20-29]:::[30-39]:::[40-49]:::[50-59]:::[60-69]:::[70-79]

 

Tags: เลขศาสตร์ | ความหมายเลขศาสตร์ |

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2