การเพิ่มอายุการใช้งานซิมการ์ด

การเพิ่มอายุการใช้งานซิมการ์ด เพิ่มวันใช้งานแฮปปี้ บริการใจดีแจกวัน

เพิ่มวันใช้งานแฮปปี้ บริการใจดีแจกวัน ก่อนเพิ่มวันตรวจสอบยอดเงินและวันหมดอายุกด *101# 
บริการใจดีแจกวัน สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานซิมการ์ดแฮปปี้มาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป ซิมใหม่หรือยังใช้งานได้ไม่ครบ 3 ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ วิธีเพิ่มวันเลือกทำได้  2 วิธี
1. ผ่านหมายเลขระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR กด *1013 แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน สามารถเลือกเพิ่มวันใช้งานได้ดังนี้

  • 30   วันราคา 2 บาท
  • 90   วันราคา 6 บาท
  • 180  วันราคา 12 บาท


2. หมายเลขด่วนพิเศษ USSD กด *113*ตามด้วยจำนวนวันที่ต้องการเพิ่ม 30,90, หรือ 180 ตามด้วยเครื่องหมาย# แล้วกดโทรออก

  • 30   วันราคา 2 บาท กด *113*30#
  • 90   วันราคา 6 บาท กด *113*90#
  • 180  วันราคา 12 บาท กด *113*180#


* หมายเลขของลูกค้าต้องใช้งานได้เป็นปกติจึงจะสามารถเพิ่มวันได้ และต้องไม่อยู่ในช่วงระงับการใช้งานเนื่องจากหมดอายุ

 เพิ่มวันใช้งานวันทูคอล ด้วยโปร เหมา เหมา

เพิ่มวันใช้งานวันทูคอล ด้วยโปร เหมา เหมา ก่อนเพิ่มวันตรวจสอบยอดเงินและวันหมดอายุกด *121#
วันทูคอล ไม่มีบริการเพิ่มวันโดยตรง แต่สามารถเพิ่มวันได้จากซื้อโปร เหมา เหมา สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานซิมวันทูคอลอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

  • เหมา เหมา 30 บาท ต่ออายุซิมการ์ดออกไปอีก 30 วัน  และรับสิทธิโทรทุกเครือได้ 30 นาทีใช้ได้ 5 วัน  กด *500*9#

* หมายเลขของลูกค้าต้องใช้งานได้เป็นปกติจึงจะสามารถเพิ่มวันได้ และต้องไม่อยู่ในช่วงระงับการใช้งานเนื่องจากหมดอายุ

 เพิ่มวันใช้งานทรูมูฟ “เพิ่มวันทันใจ"

เพิ่มวันใช้งานทรูมูฟ “เพิ่มวันทันใจ" ก่อนเพิ่มวันตรวจสอบยอดเงินและวันหมดอายุกด #123# 
บริการ “เพิ่มวัน…ทันใจ" สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟในระบบเติมเงินในนามบุคคลธรรมดา มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

  • โทรหมายเลข *9344 รับวันใช้งานพิเศษ 30 วัน ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ผู้ใช้บริการสามารถโทรรับวันใช้งานพิเศษดังกล่าวนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่สามารถสะสมจำนวนวันใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน หรือ 180 วัน
    ตามเงื่อนไขในโปรปัจจุบันที่ใช้อยู่


* หมายเลขของลูกค้าต้องใช้งานได้เป็นปกติจึงจะสามารถเพิ่มวันได้ และต้องไม่อยู่ในช่วงระงับการใช้งานเนื่องจากหมดอายุ


Tags: เพิ่มวันใช้งาน | ซื้อวัน | ต่ออายุซิมการ์ด | บริการใจดีแจกวัน | บริการเพิ่มวันทันใจ | เพิ่มวันด้วยโปร เหมา เหมา |

 

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2